We gaan weer starten! Maar hoe?

Gelukkig mogen de Pupillen en Junioren van Atledo weer gaan sporten. Wel onder hele strikte voorwaarden. Daarom is het erg belangrijk om dit protocol goed door te lezen.

Atledo Protocol anderhalve meter sportbeleving

Samenvatting:

In Dongen heeft de gemeente de regie. Wij volgen daarnaast de richtlijnen en adviezen van de Atletiekunie en NOC/NSF en voeren de checklist van de AU uit. We stellen een Corona-coördinator aan die er voor zorgt dat alle zaken geregeld zijn. Er is bij alle trainingen iemand van het bestuur of tc atletiek aanwezig om toe te zien op naleving van de regels. Toiletten, deurklinken, materialen e.d. worden dagelijks schoongemaakt. Ook wordt er gesproken over sancties bij het niet naleven van de afspraken en moeten we nadenken over deelname aan de trainingen door niet-leden.

 

 

Trainingsschema Pupillen en Junioren:

Pupillen starten op 11 mei 2020    
C-pupillen maandag 18.30 -  19.30
  woensdag 18.30 - 19.30
B-pupillen maandag 18.45 - 19.45
  woensdag 18.45 - 19.45
A-pupillen maandag 19.00 - 20.00
  woensdag 19.00 - 20.00
Specialisatie in overleg zaterdag  
     
Junioren C-D starten op 12 mei 2020    
Junioren C-D  dinsdag 19.00 - 20.00
  donderdag 19.00 - 20.00
Specialisatie in overleg zaterdag  
     
Junioren A-B starten op 5 mei    
Junioren A-B  dinsdag 19.15 - 20.15
  donderdag 19.15 - 20.15
Specialisatie in overleg

zaterdag

 
     
Junioren Loopgroep start 5 mei    
loopgroep dinsdag en vrijdag 18.15 -19.30

 

Gedragsregels algemeen, hygiëne en afstand houden

We volgen zoals gezegd de richtlijnen van de Gemeente Dongen en de Atletiekunie op voor het buiten sporten van pupillen en junioren van 13 t/m 18 jaar (zie protocol AU).

We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Dat geldt voor iedereen en op het hele terrein en in de gebouwen, van aankomst t/m vertrek. Jeugd tot en met 12 jaar uitgezonderd.

Trainers en atleten wassen voor de training hun handen. Materialen worden na gebruik schoongemaakt of ontsmet. Toiletten, deurklinken e.d. worden dagelijks schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf of vrijwilligers.

Toegang, ingang en looproute

Vanaf de toegangspoort is het pad naar het gebouw ingericht als tweerichtingsverkeer, afgescheiden door pionnen.

Gebouw, kleedruimtes, douches, toiletten

Let op:  is éénrichtingsverkeer: door de hoofdingang naar binnen, door de achteringang naar buiten. Dat geldt voor iedereen en ook na elk toiletbezoek.

Douches en kleedkamers gaan op slot omdat daar de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd. Atleten komen in sportkleding en douchen thuis. De trainers zien toe op naleving.

Ingang en tussendeuren zoveel mogelijk open laten staan om aanraken van klinken en handgrepen te voorkomen. Ook de deuren tussen gang en grote toiletruimtes open laten staan zodat je kunt zien of er al iemand binnen is.

De toiletten, deurklinken worden dagelijks schoongemaakt. Bestuur houdt hier toezicht op

Kantine

De kantine blijft gesloten.

1.       Materiaalhok en opslagcontainers

          Het materiaalhok en de opslagcontainers worden geopend en afgesloten door de trainers. Maximaal één persoon binnen in de ruimte.

2.   Trainers

    De trainers spelen een cruciale rol in dit verhaal. Zij zijn mede verantwoordelijk voor naleving en handhaving van de regels en richtlijnen. Er wordt van hen ook veel creativiteit gevraagd om op verantwoorde wijze toch een leuke training neer te zetten.

3.    Trainingen wat wel, wat niet.

a.   Maximale groepsgrootte: 12. Mocht de groep groter zijn dan wordt per week met de groep overlegd door Johan Flipsen en/ of trainer

b.   De pupillen en junioren trainingen trainen strikt gescheiden  om overzichtelijkheid te borgen. Zie schema

c.    De ouders mogen hun kinderen alleen brengen en ophalen. Uitzondering wordt gemaakt voor de ouders die van buiten Dongen komen mits zij 1,5 meter afstand van elkaar houden

d.     De junioren trainers zorgen voor een verantwoorde opstelling van de atleten van 12 t/m 18 jaar met borging van 1,5 afstand. Voorbeeld hoogspringen: de atleten staan ieder bij een eigen pylon op 1,5 meter afstand van elkaar. De trainer roept wie gaat springen net als bij een wedstrijd. Na de sprong sluit de atleet achter aan en springt de volgende enz. Dit kan ook bij verspringen, discus, kogel en polstokhoogspringen.

e.      Bij circuittrainingen let de trainer op voldoende afstand houden.

f.       Bij groepsoefeningen (allemaal tegelijk) zet de trainer de atleten op voldoende onderlinge afstand van elkaar.

g.     Sprinttrainingen met minimaal 1 baan tussen de lopers. Bijvoorbeeld in 6, 4 en 2 teruglopen buitenom.  

 

4.       Tenslotte

a.      Het is fijn dat we weer gedeeltelijk groen licht krijgen en buiten mogen sporten. Laten we er met zijn allen op toezien dat de regels en richtlijnen worden opgevolgd zodat we door mogen gaan met trainen. Hopelijk snel ook voor de overige atleten. Maar vooral gebruik je verstand en blijf gezond.

b.     Met vragen kun je terecht bij de trainers, tc Johan Flipsen en het bestuur.

Zie ook algemeen protocol Nederlandse Atletiek Unie:

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Kenniscentrum/Bestuurdercommissielid/Protocol%20Verantwoorde%20Atletieksport_24042020.pdf

 

 

 

 

 

Nieuws overzicht