Algemene Leden Vergadering

Op zaterdagmiddag 19 september vindt om 13.30 uur alsnog de eerder uitgestelde algemene ledenvergadering plaats. De bijeenkomst is in de buitenlucht zodat we voldoende ruimte hebben om afstand te houden en met inachtneming van de geldende coronaregels. Iedereen die aanwezig is op de ALV ontvangt een kortingsbon van 15 % te besteden bij Intersport Oosterhout. Om e.e.a. goed te kunnen organiseren vragen wij je om je VOORAF aan te melden zodat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Dat kan door een mailtje te sturen naar secretaris@atledo.nl of je naam te noteren op de deelname lijst op het prikbord in de hal bij Atledo. De vergadering duurt tot ongeveer 15.00 uur. Later die dag is ook de vrijwilligersavond aanvang 18.00 uur.

Wij als bestuur hopen u te mogen verwelkomen.

Bestuur Atledo

Agenda

1. Opening

2. Vacatures

3. Gezonde en Nieuwe Kantine

4. Organogram en Communicatiestructuur

5. Veiligheid

6. Financieel verslag

7. Verkiezing bestuursleden. 

  • Het bestuur draagt Ben Barendse voor als Algemeen Bestuurslid met PR en Vrijwilligers in portefeuille. 
  • TC Atletiek Johan Flipsen en Secretaris Hens Koreman zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar.
  • Kandidaten voor deze functies kunnen zich melden bij het bestuur.

8. De ALV heeft het laatste woord. RONDVRAAG

 

 

 

 

Nieuws Overzicht