Update Corona Maatregelen

Naar aanleiding van het stijgende aantal Covid 19 besmettingen en in navolging van de landelijk oproep willen wij alle leden, ouders, begeleiders en bezoekers er nogmaals nadrukkelijk op wijzen zich te houden aan de corona maatregelen.

 

Houd anderhalve meter afstand, kom niet sporten met verkoudheidsklachten, ouders en begeleiders zetten hun kinderen weer af bij de fietsenstalling en verlaten dan het terrein, dus niet blijven wachten tot de training afgelopen is. Ben je in het buitenland geweest, houd je dan aan de landelijke thuisquarantainemaatregel voor wat betreft oranje en rode gebieden.

Bestuur Atledo

Nieuws Overzicht