Atledo wenst u een gezond en gelukkig 2021

Beste Atledo’ers,

Velen hebben het al gezegd of geschreven: 2020 is een jaar geworden welke we niet snel zullen vergeten. De een wordt hard geraakt in diens privéomgeving terwijl de ander vooral de gevolgen voelt in zijn of haar werkzame leven. Iedereen ervaart in meer of mindere mate wel iets van dit “nieuwe normaal”. Het nieuwe normaal waar het maar moeilijk wennen aan is.

Gelukkig is er hoop. Hoop dat we in 2021 weer stapje voor stapje terug kunnen naar het oude normaal. Er wordt door de overheid hard gewerkt aan maatregelen die ons de door ons zo gekoesterde vrijheid zal gaan teruggeven. De vrijheid om ons weer vrijelijk te kunnen begeven onder onze naasten; weer te kunnen gaan en staan waar we willen; vrijheid waarin het verenigingsleven weer bruist en sport weer in de gezelligheid van een groep kan worden beoefend.

Ondanks alle beperkingen en lock-downs heeft Atledo 2020 niet volledig stilgelegen. Met de nodige vindingrijke aanpassingen en regelmatig afstemming met de gemeente, hebben we toch een aantal evenementen kunnen houden. Zo is in de zomermaanden een zeer succesvolle baanwedstrijd gehouden en hebben fantastische clubkampioenschappen plaatsgevonden. De Algemene Ledenvergadering heeft voor het eerst in de geschiedenis van Atledo in de openlucht plaatsgevonden en waarbij het weer misschien wel iets te goed heeft meegewerkt. Het enthousiaste activiteitenteam heeft zich ingezet voor een super gezellige vrijwilligersavond en voor de kleinste leden is een Pietendisco georganiseerd. De trainingen hebben waar dit was toegestaan, zoveel als mogelijk doorgang gevonden. Maar voor onze meerderjarige leden was dit helaas beperkt.

Ook met de start van 2021 zijn er nog behoorlijke beperkingen van kracht, welke helaas gevolgen hebben voor de Atledo Cross en Indoor, maar ook voor trainingen voor leden vanaf 18 jaar. Neemt niet weg dat het bestuur zich waar mogelijk voortdurend blijft richten op zoveel mogelijk bedrijvigheid en activiteiten binnen de vereniging. Waar het kan, zullen activiteiten en trainingen doorgaan en waar noodzakelijk, worden in samenspraak met het WOC en het activiteitenteam alternatieven bedacht. En bij al deze activiteiten ziet Atledo jullie in 2021 graag weer in groten getale bij aanwezig. We snakken immers allemaal weer naar de gezelligheid van onze mooie vereniging en haar vele activiteiten (Kijk op de website of download de club-app voor de actuele info).

Ik wil graag eindigen met het oprecht uitspreken van een woord van dank aan alle vrijwilligers, die er onder de ingewikkelde en bijzondere omstandigheden van 2020 in welke vorm dan ook, aan hebben bijgedragen om de “Atledowinkel” open te houden. Zonder vrijwilligers geen vereniging.

Tot slot wil ik het fictieve glas met jullie heffen, proosten op ons mooie Atledo en jullie allen een gelukkig en vooral gezond 2021 toe wensen. Hopelijk zien we elkaar weer snel onder “normale” omstandigheden bij Atledo en vooral: STAY SAFE!

Marcel Oerlemans (Voorzitter)