Verslag ALV 7 juli 2021

Beste Leden

Op woensdagavond 7 juli vond de Algemene Ledenvergadering plaast bij Atledo, wederom in de buitenlucht vanwege de toen geldende coronaregels. Enkele belangrijke punten uit het verslag:

  • 2020-2021 stond vooral in het teken van (de gevolgen) van corona. Al met al was het een bewogen jaar met veel aanpassingen en beperkingen en het verlies van enkele dierbare leden als gevolg van corona. Een enkele wedstrijd en aantal activiteiten konden nog doorgaan, de rest werd afgelast. Gelukkig is gebleken dat Atledo heel veel trouwe leden heeft die gewoon lid zijn gebleven ondanks dat er niet op de baan of met de groep getraind kon worden. Waarvoor dank.
  • Meriam Janssen stelt zich voor als de nieuwe Vertrouwenscontactpersoon bij Atledo. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.
  • Medio 2022 worden als geveolg van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) de statuten aangepast. In november komt daarvoor een extra ALV.
  • Al voor corona waren er plannen om onze kantine een opfrisbeurt te geven. Het gaat dan om de inrichting, het meubilair, de aankleding en een frisse kleur op de muren. Nu het weer kan en mag willen we daar snel mee beginnen. Wie mee wil helpen kan zich melden bij Marcel Oerlemans (voorzitter@atledo.nl). We zoeken ook nog iemand die de zaak wil coördineren, een projectleider zogezegd.
  • Medio 2022 moet onze baan en alle kunststof nodig gerenoveerd. Gezien de grote investeringen die er, ook voor Atledo, mee gemoeid zijn komt dit punt ook terug op de extra ALV in november.
  • In 2022 bestaat Atledo 40 jaar en dat gaan we vieren. De activiteitencommissie gaat daar in overleg met het bestuur mee aan de slag. Wie denkt en doet mee? Graag melden bij activiteitencommissie@atledo.nl 
  • Atledo is een gezonde vereniging en staat er financieel goed voor, ook na ruim een jaar corona. Het financieel verslag is onder voorbehoud van de kascontrole die vanwege de coronamaatregelen nog niet heeft plaatsgevonden en wordt formeel goedgekeurd op de volgende ALV. Voorgesteld wordt om de contributie dit jaar niet te indexeren. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Bestuur Atledo

Het volledige verslag op aanvraag bij secretaris@atledo.nl 

 

Nieuws Overzicht