Geschiedenis

Atletiek- en trimvereniging Atledo is opgericht op 30 augustus 1982 en sinds die tijd is Atledo uitgegroeid tot de grootste vereniging van Dongen. Zij is aangesloten bij de Atletiekunie (AU).

Geschiedenis Atledo:

30-08-1982
Oprichtingsdatum van Atledo (70 leden), Atledo is thuis op een open gemeenschappelijke "accommodatie".

18-01-1984
1e algemene ledenvergadering. Atledo wenst een eigen accommodatie, gemeente heeft geen geld.

03-03-1986
Diverse gesprekken met de Dongense Sportraad en wethouder van sportzaken.

31-08-1987
Gemeente biedt Atledo een 375 meter grasbaan aan. Atledo gaat hier niet mee akkoord. De vereniging telt 200 leden.

25-08-1988
Na veel overleg vinden de partijen elkaar en wordt een 400 meter grasbaan aangelegd. Vanwege overvloedige regen moet de baan omgespit en opnieuw ingezaaid worden, Het is dan voorjaar 1989.

30-09-1989
Officiële opening. Startsein voor de realisatie van een clubhuis.

30-12-1990
Nieuwe clubhuis wordt in gebruik genomen.

10-03-1992
De gemeente wordt aangeschreven voor een nieuwe (kunststof) baan.

30-08-1992
Viering 10 jarig bestaan (300 leden).

17-02-1994
Gesprek met wethouder; er worden geen toezeggingen gedaan. Atledo telt 400 leden.

23-06-1995
Atledo viert 12 1/2 jarig bestaan. De vereniging telt 500 leden.

22-06-1996
Atledo organiseert met groot succes de Nationale Grasbaan kampioenschappen.

21-11-1996
Brief naar alle politieke partijen met verzoek om kunststof baan. Alle partijen reageren positief.

01-04-1997
Nota "kunststof ... hard nodig" wordt aan de gemeente overhandigd.

30-08-1997
Atledo bestaat 15 jaar (600 leden)

05-03-1998
Inventarisatie buro TRS over sportaccommodaties in Dongen. Eind 1998 wordt rapport aangeboden aan de gemeente.

04-02-1999
Voorstel aanleg kunststof baan wordt in de gemeenteraad besproken en goedgekeurd.

15-09-1999
Grasbaan wordt overgedragen aan Oranjewoud. In 1999 wordt de eerste fase gerealiseerd. In het voorjaar van 2000 wordt kunststof laag aangebracht.

26-06-2000
Officiële opening kunststof baan door Fanny Blankers Koen (atlete van de eeuw).

30-08-2002
Atledo bestaat 20 jaar en telt meer dan 900 leden.

26-06-2003
Start bouw nieuw clubhuis met kantine, vergadersruimtes en kleedlokalen.

13-02-2004
Opening Ton van der Vleuten kantine

30-08-2007
Atledo bestaat 25 jaar en dat wordt groots gevierd.