VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Waarom een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen?

Beste Vrijwilliger,

Wil je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen? Wij vragen dit aan alle vrijwilligers, trainers en coaches die met minderjarigen en/of sporters met een verstandelijke handicap werken. Een intake gesprek en het aanvragen van een VOG zijn onderdeel van het aannamebeleid trainers en vrijwilligers van Atledo.

Waarom een VOG? In de sport vinden we het belangrijk dat de vereniging voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, een veilige omgeving is. Grensoverschrijdend gedrag in de sport, zoals seksuele intimidatie, komt helaas vaker voor dan men denkt. Wij willen geen grensoverschrijdend gedrag in onze sportclub! Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen waarmee Atledo een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wie moet een VOG laten zien? Alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werken met minderjarigen of andere kwetsbare doelgroepen, moeten een VOG kunnen laten zien. Uiteraard geldt dit ook voor het bestuur.

Hoe vraag je dit aan? Om de aanvraag van de VOG te versimpelen, heeft Atledo de aanvraag deels ingevuld. Over enkele dagen wordt er een mail toegezonden van Dienst Justis, in deze mail staat een link vermeld. Via deze link kun je de aanvraag zelf verder aanvullen.

Is het gratis? Ja, Atledo doet mee aan de landelijke regeling Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties. Dat betekent dat de aanvraag van de VOG voor al onze vrijwilligers gratis is.

Bij wie lever ik mijn VOG in? Het origineel moet worden ingeleverd bij het verantwoordelijk bestuurslid, namelijk Hens Koreman (secretaris)

Met vriendelijke groet,

Bestuur Atledo

Beleid Overzicht