Baanregels

Regels voor het gebruik van de kunststof atletiekbaan bij trainingen
 
Waarom regels, is de eerste vraag die opkomt. Het antwoord is divers, want het gaat in eerste instantie vooral om jullie veiligheid. De veiligheid van alle mensen tezamen, die op onze baan hun grootste hobby met veel plezier beoefenen. We hebben erg veel leden, en die willen allemaal graag op de baan sporten. En dat moet zeker kunnen, maar spelregels zijn daarbij nu eenmaal nodig. Je kunt niet bijvoorbeeld niet zomaar het veld overlopen als er een discus voorbijvliegt, of sprinten, terwijl de baan vol uitrustende mensen staat.
In samenwerking met een groep “wijze mensen uit de praktijk” heeft het bestuur daarom besloten, dat het beter en duidelijk is om enkele zo eenvoudig mogelijke spelregels op te stellen, die voor iedereen acceptabel zijn, maar vooral, die voor iedereen veilig zijn!
 
Wij wensen jullie veel plezier met de trainingen op onze baan.
 
 1. De trainer zorgt ervoor, dat zijn groep op de hoogte is van de volgende baanregels en hij/zij is verantwoordelijk voor de naleving ervan. De trainers hebben een verdere uitleg gekregen van de regels.
 2. De baan wordt alleen betreden met sportschoenen, dus niet op blote voeten (glas, spelden, e.d.). Spikespuntjes mogen ten hoogste 6mm lang zijn.
 3. Het lopen op de baan tijdens de training gebeurt altijd linksom, dus tegen de wijzers van de klok in. Dit is noodzakelijk, omdat mensen die elkaar tegenkomen niet weten of ze links of rechts moeten uitwijken, waardoor er gevaar van botsingen ontstaat. Als men “achter” elkaar aanloopt, is het een kwestie van inhalen en loopt er niemand risico.
 4. Het inlopen en uitlopen gebeurt op de banen 5 en 6. Op deze manier kunnen meerdere groepen met veel plezier gebruik maken van de overige loopbanen tijdens de kern van hun training.
 5. Indien meerdere groepen tegelijk van de loopbanen gebruik maken, is de basisregel, dat de kern van de looptraining plaats vindt op de banen 1 en 2.  De “wandel- of dribbelpauzes” worden op de banen 3 en 4 gedaan.
         In het geval er een sprint- of horden-training wordt gedaan, wordt er door de technische trainer pylonnen geplaatst als scheidslijn tussen de banen 3 en 4 van de sprintlanen. De bedoeling is dat de sprinters dan gebruik maken van de banen 4, 5 en 6 en de overige loopgroepen doorgaan met hun training op de banen 1, 2 en 3. Er wordt dan een klein beetje ingeschikt op een klein stuk van de baan om een veilige training voor meerdere groepen te garanderen.
 6. Op het middenterrein geldt de volgende voorrang:
  a.       Technische atletiek
  b.       Loopgroepen
  Het middenterrein omvat het terrein binnen de goot aan de binnenkant van de lanen
 7. Als er werpnummers worden getraind, is het niet toegestaan om het middenterrein (discus/speer) over te steken. De trainers letten hier allemaal samen op.
 8. Een atleet, die buiten de eigen groep op de baan traint (alleen na overleg met en medeweten van de trainingscoördinatoren) mag de training van de aanwezige groepen tijdens hun officiële trainingsuren niet hinderen.