Grensoverschrijdend gedrag

Visie en Doelen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag

Visie: We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag.We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Onze doelen voor 2020: We willen dit jaar dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft. We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.Aan het einde van het jaar willen we dat alle leden de omgangsregels hebben ontvangen en gelezen. En dat vrijwilligers die geen lid zijn van onze vereniging een verklaring onderwerping tuchtrecht getekend hebben. Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht.We willen dat alle bestuursleden en begeleiders dit jaar getraind worden in de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

Bestuur Atledo

Huishoudelijk Reglement overzicht