Hoe werkt contact met de vertrouwenscontactpersoon?

Binnen Atledo vinden we het belangrijk dat alle leden zich prettig voelen. Zowel sporters als trainers. Heb je iets meegemaakt dat voor jou niet fijn was? Bijvoorbeeld door pesten, seksuele intimidatie, racisme of discriminatie? Wil je daarover praten? Richard de Jong en Meriam Janssen zijn de vertrouwenscontactpersonen bij Atledo. Met hen kun je in gesprek. Hoe gaat het contact met de vertrouwenscontactpersoon in zijn werk?

De rol van de vertrouwenscontactpersoon is:

 • We ontvangen een melding
 • We maken een afspraak en vertellen hoe het gesprek zal verlopen
 • Hierbij is het belangrijk om te weten:
 • In principe kun je een melding in vertrouwen en anoniem doen
 • Er is een uitzondering: als je een melding doet over een strafbaar feit, bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag. In dat geval moet het bestuur een melding doen bij de atletiekbond en kunnen we je melding niet anoniem houden
 • We luisteren naar je verhaal en stellen verduidelijkende vragen
 • Samen bespreken we mogelijke oplossingen en acties

Goed om te weten: als vertrouwenscontactpersoon zijn we onafhankelijk. We staan niet aan de kant van jou als melder. En we staan ook niet aan de kant van degene over wie de melding gaat. We luisteren naar jouw verhaal en samen bedenken we mogelijke oplossingen. We zijn geen hulpverlener. Daarom:

 • Als melder beslis jij of je actie wil ondernemen en zo ja, wat je wil doen met de melding
 • Tot slot rapporteren we aan het bestuur

De rol van het bestuur is:

 • Zij doen een hoor en wederhoor
 • Degene die de melding doet vertelt zijn/haar verhaal
 • Eventuele getuigen kunnen gehoord worden
 • Degene over wie de melding gaat doet ook zijn/haar verhaal
 • Het streven is om er samen uit te komen. Daarom is het belangrijk om beide kanten van het verhaal te horen
 • Na het hoor en wederhoor gaat het bestuur in overleg. Het bestuur beslist wat er gaat gebeuren.

Heb je iets meegemaakt dat niet fijn is/was? Neem dan zeker contact op. Zowel trainers als sporters kunnen contact met ons opnemen. Doen hoor!

Je kunt ons bereiken via vertrouwenspersoon@atledo.nl

Groeten van Richard en Meriam

 

 

 

 

 

Nieuws Overzicht